Product Name

Code

Size

PLA2G2A

CSB-CL018091HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

EIF1AY

CSB-CL007507HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

STK10

CSB-CL022832HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FAM185A

CSB-CL843130HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SCP2

CSB-CL020856HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TCTEX1D2

CSB-CL845157HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TOMM22

CSB-CL865128HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FKBP9L

CSB-CL758809HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ATG4D

CSB-CL774797HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZNF839

CSB-CL027081HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

C1D

CSB-CL623834HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PFN2

CSB-CL017825HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FAM19A4

CSB-CL836253HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

HRSP12

CSB-CL010744HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZNF738

CSB-CL843334HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ITGB3BP

CSB-CL622653HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

DCUN1D1

CSB-CL839329HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PYCARD

CSB-CL890936HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

AASDH

CSB-CL680003HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PCDHGC3

CSB-CL892155HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CCL21

CSB-CL004785HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

EEF1DP3

CSB-CL734217HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

POLR1D

CSB-CL897095HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PMP2

CSB-CL018240HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CCDC115

CSB-CL853473HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FAM120C

CSB-CL873676HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

MIA

CSB-CL613694HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

GEMIN7

CSB-CL862039HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

HIST3H2A

CSB-CL765979HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

HIST1H2AG

CSB-CL010389HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TNFRSF12A

CSB-CL873605HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

EGLN1

CSB-CL863932HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PTPRS

CSB-CL613393HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NHP2L1

CSB-CL015794HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ATP5S

CSB-CL860778HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SUB1

CSB-CL022915HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

HIST1H2BC

CSB-CL010403HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

LSMD1

CSB-CL871557HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

LYSMD2

CSB-CL814207HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TEX12

CSB-CL863147HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

WFDC5

CSB-CL837433HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NPHP1

CSB-CL015985HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

EIF4EBP2

CSB-CL621680HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

C20orf30

CSB-CL853380HU3 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

KIF19

CSB-CL648776HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TANK

CSB-CL852916HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CHCHD1

CSB-CL846591HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ATP6V1G1

CSB-CL002408HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

GABARAPL2

CSB-CL009132HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SMCP

CSB-CL021820HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

icon of phone
Call us
301-363-4651 (Available 9 a.m. to 5 p.m. CST from Monday to Friday)
icon of address
Address
7505 Fannin St., Ste 610, Room 7 (CUBIO Innovation Center), Houston, TX 77054, USA
icon of social media
Join us with

Subscribe newsletter

Leave a message

* To protect against spam, please pass the CAPTCHA test below.
CAPTCHA verification
© 2007-2024 CUSABIO TECHNOLOGY LLC All rights reserved. 鄂ICP备15011166号-1