PRPS2

Code CSB-CL018779HU3
Size 10 μg plasmid + 200μl Glycerol
Vector pUC
Sequence ATGCCCAACATCGTGCTGTTCAGCGGCAGCTCGCATCAGGACCTGTCCCAGCGCGTGGCCGACCGCCTGGGCCTGGAGCTGGGCAAGGTGGTCACGAAGAAGTTCAGCAACCAGGAGACCAGCGTGGAGATTGGTGAAAGCGTGAGAGGGGAAGATGTCTACATCATCCAGAGCGGCTGCGGGGAAATTAACGACAACCTGATGGAACTCCTCATCATGATCAATGCCTGCAAGATTGCGTCATCATCCAGAGTAACTGCCGTGATCCCGTGTTTCCCATACGCCCGACAAGATAAAAAGGACAAGAGTCGTGCCCCAATTTCTGCAAAACTTGTGGCCAATATGCTGTCGGTGGCTGGGGCGGATCACATCATCACCATGGACCTGCATGCTTCTCAGATACAGGGATTCTTTGATATTCCTGTGGATAATTTGTATGCGGAGCCCGCAGTCCTGCAGTGGATTCGGGAAAACATTGCCGAGTGGAAGAACTGTATCATTGTTTCACCTGACGCAGGGGGAGCCAAAAGGGTTACATCAATTGCAGACAGGTTGAATGTGGAATTTGCTTTGATCCACAAAGAGAGGAAGAAGGCGAATGAAGTGGACCGGATGGTCCTGGTGGGCGACGTGAAGGACCGTGTGGCCATCCTCGTGGATGACATGGCTGACACTTGCGGCACCATCTGCCATGCTGCGGACAAGCTGCTGTCAGCTGGAGCCACCAAAGTGTATGCTATCCTTACCCATGGGATCTTCTCTGGACCAGCTATTTCCAGAATAAATAATGCCGCCTTTGAGGCTGTTGTCGTCACAAACACAATTCCGCAAGAGGACAAAATGAAACACTGCACCAAGATTCAGGTCATTGACATTTCCATGATCTTGGCCGAAGCAATCCGAAGGACACACAATGGGGAATCCGTGTCCTACCTGTTCAGCCATGTCCCGCTATAA
Accession NO. BC110875
Still Have Questions? Leave a Message or Start an on-line Chat

Most popular with customers

Newsletters

Get all the latest information on Events, Sales and Offers. Sign up for newsletter today.

© 2007-2021 CUSABIO TECHNOLOGY LLC All rights reserved. 鄂ICP备15011166号-1