ZNF702P

Code CSB-CL867177HU
Size 10 μg plasmid + 200μl Glycerol
Vector pENTR223.1
Sequence ATGAGAGAAAAATCTTTCCAATGTAATGAGAGTGGCAAAGCCTTTAATTGTAGCTCACTGTTAAAAAAATGTCAGATAATCCATTTAGGAGAGAAAAAATATAAATGTGATATATGTGGCAAGGTCTTTAATCAGAAGCGATACCTTGCATACCATCATAGATGTCACACTGGTGAGAAACCTTACAAGTGTAATCAGTGTGGCAAGACCTTCAGTTACAAGTCATCCCTTGTAATTCACAAGGCAATTCATACTGGAGAGAAACCTCACAAGTGTAATGAATGTGGCAAGGTTTTTAATCAAAAAGCATATCTTGCAAGTCATCATAGACTTCATACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTGAAGAATGTGACAAAGTTTTTAGTCGCTAA
Accession NO. BC032590
Still Have Questions? Leave a Message or Start an on-line Chat

Most popular with customers

Newsletters

Get all the latest information on Events, Sales and Offers. Sign up for newsletter today.

Copyright © 2007-2018 www.cusabio.com CUSABIO TECHNOLOGY LLC All Rights Reserved.