Product Name

Code

Size

H3F3A

CSB-CL010109HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CLEC10A

CSB-CL811601HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

GPM6A

CSB-CL009722HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PRR16

CSB-CL704084HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SELT

CSB-CL352886HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PLAC1L

CSB-CL769798HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CSTF2

CSB-CL335813HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

YARS

CSB-CL026245HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

DAK

CSB-CL659468HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ARSG

CSB-CL002150HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

OCLN

CSB-CL016263HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TPTE

CSB-CL024136HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

KIF12

CSB-CL850294HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NRF1

CSB-CL016076HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TRIP4

CSB-CL618991HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

BMPR1A

CSB-CL002748HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CC2D1B

CSB-CL725560HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SLC16A5

CSB-CL021412HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

MTMR9

CSB-CL847211HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TULP2

CSB-CL025347HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CXXC1

CSB-CL868380HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TOX4

CSB-CL024076HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

BCHE

CSB-CL002604HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

OR2L13

CSB-CL822694HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TCEAL3

CSB-CL842623HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

APLP1

CSB-CL001911HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FRMD6

CSB-CL822270HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SLU7

CSB-CL021783HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

OBFC2B

CSB-CL858412HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NDUFS4

CSB-CL015663HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

RAPGEF4

CSB-CL820189HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FEM1C

CSB-CL836238HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SIAH1

CSB-CL818230HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

RHOC

CSB-CL019687HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SNX20

CSB-CL770357HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PPWD1

CSB-CL850265HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

C14orf159

CSB-CL772013HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

FFAR3

CSB-CL008606HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NFYB

CSB-CL015774HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SLC44A5

CSB-CL822761HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PPM1D

CSB-CL018491HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SNX16

CSB-CL022360HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SOSTDC1

CSB-CL757835HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

B2M

CSB-CL002486HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TRIM25

CSB-CL617909HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PPP1R12C

CSB-CL871627HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PAQR4

CSB-CL843267HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

COMMD8

CSB-CL878908HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PLS1

CSB-CL623928HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

QSOX1

CSB-CL019144HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

Call us
301-363-4651 (Available 9 a.m. to 5 p.m. CST from Monday to Friday)
Address
7505 Fannin St., Ste 610, Room 322 (CUBIO Innovation Center), Houston, TX 77054, USA
Join Us with

Subscribe newsletter

Leave a message

* To protect against spam, please pass the CAPTCHA test below.
CAPTCHA verification
© 2007-2023 CUSABIO TECHNOLOGY LLC All rights reserved. 鄂ICP备15011166号-1