Product Name

Code

Size

TBC1D10B

CSB-CL680181HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PITPNM2

CSB-CL871621HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

KRT13

CSB-CL012511HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZNF230

CSB-CL026598HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

MEPE

CSB-CL013704HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

RTN4RL1

CSB-CL803121HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PTK6

CSB-CL614448HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZDHHC13

CSB-CL818229HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

USP22

CSB-CL891982HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CCDC17

CSB-CL850388HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

LRRC56

CSB-CL814233HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CERK

CSB-CL005256HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TMPRSS13

CSB-CL863154HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

MATN4

CSB-CL013523HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ADD2

CSB-CL001349HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

RBM15B

CSB-CL843331HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ESR1

CSB-CL007830HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PRKG1

CSB-CL619797HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

MNT

CSB-CL857452HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

GALNTL6

CSB-CL669873HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZNF471

CSB-CL026774HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SORBS3

CSB-CL022406HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

DAAM2

CSB-CL774794HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

USP35

CSB-CL865209HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

BBX

CSB-CL845172HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

PAN3

CSB-CL701504HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ANKRD13D

CSB-CL751183HU3 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

APBA3

CSB-CL001889HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

RHOT1

CSB-CL814223HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

AGPS

CSB-CL001457HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NUFIP2

CSB-CL773588HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

IL4I1

CSB-CL850426HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZNF823

CSB-CL027067HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

GAB2

CSB-CL892175HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ATP5A1

CSB-CL002344HU3 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

IL4I1

CSB-CL850426HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

KSR2

CSB-CL012696HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZBTB10

CSB-CL853404HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

SYTL5

CSB-CL855060HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ITGB6

CSB-CL011890HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

AASDH

CSB-CL680003HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

KIAA1324

CSB-CL764944HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

EIF4G2

CSB-CL007569HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

EPS15L1

CSB-CL871379HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

NOP2

CSB-CL015938HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

DPY19L3

CSB-CL754545HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

KIAA1683

CSB-CL872423HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

TDRD9

CSB-CL850866HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

ZKSCAN2

CSB-CL730959HU 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

CASC1

CSB-CL754371HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol

Call us
301-363-4651 (Available 9 a.m. to 5 p.m. CST from Monday to Friday)
Address
7505 Fannin St Ste 610-322 Houston, TX 77054, USA
Join Us with

Leave a message

check code
© 2007-2023 CUSABIO TECHNOLOGY LLC All rights reserved. 鄂ICP备15011166号-1